22 Nisan 2014 Salı

BIM’in bütünsel bir “Proje Yönetim” aracı olarak kullanımı..

İnşaat endüstrisi genelde tutucudur ve değişimlere direnç gösterir ve hala, yıllardır değişmeyen geleneksel tedarik ve proje teslim yöntemlerini kullanmayı sürdürür. Ancak, günümüzde BIM’in (Bina Bilgi Modellemesi) olağanüstü bir gelişme hızıyla inşaat endüstrisine çok farklı alanlarda bir devrim yaşattığını gözlemliyoruz. Bugünlerde pek çok mimar, mühendis, inşaatçı ve yatırımcının BIM’in bütünsel bir proje yönetim aracı olduğunu anlamaya ve giderek daha çok kullanmaya başladığına şahit oluyoruz.
Proje Planı’nın, bir inşaat projesinin bütçesinde ve zamanında doğru bir şekilde tamamlanmasını güvence altına alan önemli bir bileşeni olduğunu biliriz: Projenin belirlenmiş süre, maliyet ve kalite hedeflerinin genel çerçevesini çizer ve bu hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli olan farklı görevleri parçalarına ayırır. Projenin bazı önemli elemanları ise, Bina Bilgi Modellemesi içinde proje yönetimi kavramlarıyla ilişkili olarak (4D, 5D, 6D gibi)ele alınır.
Sahadaki ekipler, BIM’in en erken evrede uyarlanması aşamasında dahi beklenen sonuçları görebilir ve tasarımcının ne inşa etmek istediğini kolayca anlayabilirler. BIM’in “görselleştirme” özelliği, ekiplerin inşaat sahasındaki oryantasyonlarını daha yararlı hale getirir, inşaat sürecini daha iyi anlamalarına ve deneyim kazanmalarına yardımcı olur. BIM’in inşaat öncesi süreçte kullanımının getirdiği yararlar özellikle karmaşık süreçli projelerde çok daha iyi anlaşılıyor.
BIM, tasarımcı ve inşaat yöneticisinin, daha inşaat dokümanları oluşturulmadan işbirliği yapmasını ve tasarımın inşa edilebilirliği ile maliyetini test etmesini sağlıyor. Bu süreç, proje ekibi içinde, risk ve ödülün paylaşılmasını savunan bir BPT (bütünsel proje teslimi) yaklaşımını teşvik ediyor. Buna rağmen BIM süreci, “bütünsel proje teslim modeli” olarak kullanılmasa bile, salt “inşa edilebilirlik” incelemelerinde dahi önemli yararlar sağlıyor.
Proje İşbirliği, inşaat endüstrisinin farklı aşamaları arasında bilgi ve deneyim alışverişine olanak sağlayan önemli bir bileşen olarak bilinir. Bugün, pek çok yorumcuya göre BIM, artık basit bir teknoloji kullanımının çok ötesinde, mevcut teknolojiyi inşaatçıların, kullanıcıların,  tasarımcıların ve mal sahiplerinin ortak çabalarıyla proje için en büyük faydayı elde etmeye olanak sağlayan bir süreç olarak kabul görüyor.


Bina Bilgi Modellemesinin, inşaat endüstrisindeki tüm paydaşlar için çok çarpıcı potansiyel yararları olduğu açık. BIM’in bir başka olumlu yanı ise, inşaat yönetiminde eğitim aracı olarak kullanılması. Bu nedenle üniversiteler, BIM’i yaygın bir şekilde kullanıyor ve öğrencilerine sadece şantiyelerde karşılaşabilecekleri sorunları sanal ortamda anlamalarına ve deneyimlemelerine olanak sağlıyor. BIM’e duyulan ve inşaat endüstrisinde giderek artan bir başka talep ise, BIM’in bir “iş güvenliği aracı” olarak kullanımı. Ancak, bu konuda daha ileri araştırmalara ihtiyaç var.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder