23 Mayıs 2014 Cuma

İnşaat Sektörünün Geleceğinde Ne Var?

Öncelikle bu yazımın bir “gelecek bilimci” bakış açısını yansıtmadığını söylemeliyim. Zira BIM (Bina Bilgi Modellemesi) olarak adlandırılan gelişimin gelecekte, inşaat sektörünün DNA’sını oluşturacağından kimsenin şüphesi yok. 

BIM, tasarım ve yapım alanında inovasyon olarak tanımlanabilecek bir yaklaşım ve daha şimdiden global dünyada inşaat sanayiinin belkemiğini oluşturmaya başladı. Uluslararası alanda bu konuda yeterince standart geliştirildiğini, sistemin olgunlaşmaya başladığını ve sektördeki meslek örgütlerinin dikkatini çekmeyi başardığını rahatlıkla görebiliyoruz. BIM kullanımı, giderek yaşamsal öneme sahip başka teknoloji araçlarının zengin bilgi kaynaklarıyla da bütünleşiyor, önemi ve kullanımı hızla artıyor.

Dolayısıyla, başlıktaki soruyu, “inşaat sektöründe gelecekte neler olacak?” değil, “BIM inşaat sektörünü gelecekte nasıl şekillendirecek?” olarak yorumlamak mümkün.

Çok boyutlu bir yönetim aracı olan BIM, binanın görsel bir modelini yaratarak, tasarım aşamasından uygulama ve hatta işletme dönemine kadar tüm inşaat sürecinde ve yaşam döngüsünde yer alıyor. BIM, alışıldığı şekliyle, 3D ve 4D veya üretkenlik ve etkinliği artırma hedefiyle 5D olarak çalışan, gerçek zamanlı dinamik bir bina modelleme yazılımı kullanıyor. Tasarım ve inşaat aşamalarında maliyet tasarrufunun yanı sıra inşaat sonrası işletme giderlerinin azalmasını sağlıyor.

BIM, tasarımın en erken evresinden inşaatın tüm aşamalarına kadar yapıların fiziksel ve işlevsel bilgileri ile özelliklerinin dijital ortamda kaydını tutuyor ve bir yapının tüm işletme yaşamının “El Kitabını” oluşturuyor. BIM, yapı içindeki mekânsal ilişki, coğrafi bilgi, enerji ve ışık analizi, yapı bileşenlerinin miktar ve özellikleri vb. her türlü bilgiyi kaydediyor ve etiketliyor. Paylaşılan bilgi bu sayede karar süreçlerini ciddi olarak hızlandırdığı için, BIM bir yazılım olmanın çok ötesinde, sektörün bakış açısını değiştiren, bilgiyi bir aşamadan diğerine aktaran ve aktif işbirliği sağlayan bir “süreç” olarak kabul görüyor.

BIM denilen olgu, salt inşaat sektörüne bir devrim yaşatmakla kalmıyor, ilişkili diğer sektörlere de dikkate değer etkiler yapıyor. Danışmanların, tasarımcıların ve yüklenicilerin, birbirleriyle ve İşverenleriyle şeffaf bir şekilde, işbirliği içinde çalışmalarına olanak sağlıyor. 

Bilgi, BIM ile daha doğru ve sağlıklı bir şekilde paylaşıldığı ve bu da tüm paydaşların etkinliğini artırdığı için yeni projelerin de gelişmesine olanak sağlıyor. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder